ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Sofia University

Το SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI (SU) είναι το πρώτο ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Βουλγαρίας. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που διεξάγει έρευνα και ανάπτυξη. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (CIST) είναι μια διεπιστημονική μονάδα έρευνας και κατάρτισης του SU-NIS με στόχο την καθιέρωση γόνιμης συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου – της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας – ΜΜΕ, ΜΚΟ, δημόσιας διοίκησης, τοπικής κοινωνίας, τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για το συντονισμό των προσπαθειών για την ευρεία εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών.

Fondatsiya Na Biznesa Za Obrazovani

Το Business Foundation for Education (BFE) είναι ένας κορυφαίος βουλγαρικός μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2005 για να ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον.

Ο οργανισμός αξιοποιεί την ικανότητα και συνεχίζει τις προσπάθειες του επιτυχημένου προγράμματος της USAID για την αγορά εργασίας, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού στη Βουλγαρία.

Το BFE είναι αναγνωρισμένος ηγέτης στον τομέα της δια βίου μάθησης και του επαγγελματικού προσανατολισμού και της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού στη Βουλγαρία.

Τα τελευταία 16 χρόνια, έχει συμβάλει ενεργά και έχει επωφεληθεί από την κοινή τεχνογνωσία και την καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ομάδα έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 ευρωπαϊκά έργα τα οποία ανέπτυξαν και υιοθέτησαν πολυάριθμα καινοτόμα, υψηλής ποιότητας ανοικτά διαδικτυακά εργαλεία και εκπαιδευτικούς πόρους για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τόσο των επαγγελματιών (εκπαιδευτικών και συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού), όσο και των εκπαιδευομένων.

Link Campus University

Το Link Campus University (LCU) λειτουργεί από το 1999 ως ιταλική θυγατρική του Πανεπιστημίου της Μάλτας και έγινε δεκτό στο ιταλικό πανεπιστημιακό σύστημα με διάταγμα του Υπουργού Παιδείας, Πανεπιστημίου και Έρευνας (αριθ. 374 – 21 Σεπτεμβρίου 2011).

Η αποστολή του LCU είναι να προωθήσει την έρευνα, τις μελέτες και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι κύριοι στόχοι είναι η ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης στους τομείς της Οικονομίας, των Διεθνών και Πολιτικών Σχέσεων, της Οργάνωσης Επιχειρήσεων, της Επικοινωνίας, των Νομικών θεμάτων και όλων των άλλων κλάδων κοινωνικοοικονομικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και υγειονομικών

Βάσεις. Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με ιδιωτικούς-δημόσιους φορείς και εταιρείες σε όλα τα επίπεδα μεταφέροντας τεχνογνωσία, τεχνογνωσία και τεχνολογία.

Czech University of Life Sciences Prague

ΤΟ ΤΣΕΧΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ είναι δημόσιο πανεπιστήμιο με μακρά παράδοση και σεβαστή θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Υπάρχουν περίπου 20 000 φοιτητές εγγεγραμμένοι στα προγράμματα σπουδών BSc., MSc. και Ph.D. σε έξι σχολές και ένα ινστιτούτο. Οι ξένοι φοιτητές (τόσο οι φοιτητές με πτυχίο όσο και οι φοιτητές Erasmus+) ανέρχονται σε πάνω από το 20 % του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών. Το CZU είναι μέλος της Ευρωλίγκας για τις Βιοεπιστήμες – ένα δίκτυο κορυφαίων πανεπιστημίων στους τομείς της διαχείρισης φυσικών πόρων, της γεωργίας και της δασοκομίας Επιστημών, Επιστημών της Ζωής, Επιστημών Τροφίμων, Περιβαλλοντικών Επιστημών και Πράσινης Εκπαίδευσης.

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ είναι μια ανεξάρτητη πανεπιστημιακή μονάδα που παρέχει σπουδές στην παιδαγωγική και τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, οι φοιτητές αποκτούν ικανότητες στην παιδαγωγική, την ψυχολογία, τη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Innovation Hive

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Λάρισα. Κύρια αποστολή της είναι να φέρει την ανοιχτή καινοτομία σε διάφορους τομείς των εφαρμογών, με βάση τη μεγάλη σύμπραξη των ενδιαφερομένων μερών.

Μέσω της δημιουργίας μιας συμβιωτικής συμμαχίας μεταξύ της κοινωνίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας, στόχος της Innovation Hive είναι να βρει λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχει ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η στρατηγική του οργανισμού είναι η διεξαγωγή έρευνας και εκπαίδευσης, καθώς και η προώθηση της καινοτομίας, επιτυγχάνοντας τη συμμετοχή της κοινωνίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα με τη χρήση μεθοδολογιών συν-δημιουργίας.