ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ως αποτέλεσμα των μαζικών μετασχηματιστικών τάσεων, όπως η 4η βιομηχανική επανάσταση, η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, η οικονομική αστάθεια, οι δημογραφικές αλλαγές και ο κορονοϊός, τις επόμενες δεκαετίες, το εργατικό δυναμικό σε όλους τους τομείς πρέπει να διαθέτει μια σειρά ικανοτήτων προκειμένου να προσαρμοστεί στις αλλαγές και να έχει μια ικανοποιητική σταδιοδρομία και μια ικανοποιητική ζωή.

Το έργο Future Work 4s στοχεύει στην ανάπτυξη ενός παιχνιδοποιημένου ανοιχτού διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης (MOOC) για φοιτητές και εκπαιδευόμενους σε 4 εγκάρσιες δεξιότητες που αναγνωρίζονται ως κρίσιμες για το εργατικό δυναμικό στον 21ο αιώνα:

1) ψηφιακές ικανότητες

2) πράσινες δεξιότητες και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

3) επιχειρηματικότητα και καινοτομία

4) κοινωνικές δεξιότητες

όπως ευελιξία, ανθεκτικότητα, κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, συνεργασία κ.λπ