You are currently viewing Официално стартира проект Future Work 4s, финансиран по програма Erasmus+

Официално стартира проект Future Work 4s, финансиран по програма Erasmus+

  • Post category:Новини

Прага, 4 май 2023 г. – Консорциумът по проекта The Future Work 4, който включва 5 организации от България, Италия, Чехия и Гърция, се събра в Прага тази седмица за начална среща. Проектът цели да революционизира начина, по който студентите придобиват основни умения за бъдещия пазар на труда.

Консорциумът включва Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Фондация на бизнеса за образованието в България, Link Campus University в Италия, Чешкия университет за природни науки в Прага и Innovation Hive в Гърция. Екипът ще разработи новаторска геймифицирана платформа с отворени онлайн курсове, известни като MOOC. Тези курсове ще подпомогнат развиването на четири жизненоважни умения, изисквани от бъдещия пазар на труда.

Четирите ключови умения, идентифицирани в резултат на анализ на стратегически документи и прогнози, са:

  • Дигитални умения, които стават задължителни във всички професии
  • Предприемачески умения като инициативност и иновативно мислене
  • Зелени умения – екологично мислене и устойчиво поведение
  • Социални и кариерни умения: подобряване на междуличностните и кариерните компетентности

Всеки курс в рамките на MOOC ще предложи динамично учебно изживяване, включващо интерактивни упражнения за оценка на знанията на обучаващите се и включващи елементи на геймификация, за да направят процеса ангажиращ и приятен.

Консорциумът предвижда геймифицираната платформа да бъде финализирана и публично достъпна до края на тази година. Курсовете ще бъдат преведени на пет езика, за да се улесни автономното обучение на хората по целия свят. През 2024 г. партньорските организации ще интегрират тези курсове в съществуващите си учебни програми и ще започнат пилотна фаза, като поканят най-малко 300 студенти да тестват ефективността на MOOC.

Говорейки за значението на проекта, екипът на проекта подчерта, че той ще преодолее пропастта между традиционното образование и развиващите се изисквания на пазара на труда. Геймифицираната платформа ще предостави на обучаемите от различни области на обучение необходимите умения и знания, за да се справят успешно във все по-динамична и конкурентна работна среда.

Проектът Future Work 4 представлява иновативно сътрудничество между уважавани академични институции и експерти от индустрията в цяла Европа . Като дава приоритет на развитието на тези ключови бъдещи умения, проектът се стреми да формира работна сила, готова да се справи с предизвикателствата на утрешния пазар на труда.