ДЕЙНОСТИ

Основните дейности, предвидени по проекта са:

 • Разработване на безплатна, всеобхватна програма за обучение на студенти и учащи се, за развитие на 4 ключови умения, критични за работната сила през 21-ви век:
  • дигитална трансформация;
  • зелени умения и екологично съзнание;
  • предприемачество и иновации;
  • социални и кариерни умения.
 • Разработване на геймифицирана обучителна платформа, с цел повишаване ангажираността на учащите в учебния процес.
 • Създаване на 16 интерактивни учебни упражнения, които ще бъдат част от учебния процес в игровизирания MOOC.
 • Популяризиране на платформата Future Work 4s сред студенти от всички области на обучение; оценка на въздействието му върху техните подобрени компетенции и разпространение на резултатите сред образователни институции и обучителни организации, за да интегрират създадените курсове, така че повече учащи да могат да се възползват от тях.