You are currently viewing Платформата с отворени обучителни курсове по проект Future Work 4s е отворена. Регистрирайте се и започнете своето обучение!
The Future Work 4's platform has been launched

Платформата с отворени обучителни курсове по проект Future Work 4s е отворена. Регистрирайте се и започнете своето обучение!

Проект Future Work 4, финансиран по програма Erasmus+ има за цел да помогне на студентите от всички специалности да придобият 4 умения, които са ключови за работната сила на бъдещето. Платформата съдържа 4 самостоятелни онлайн курса:

  1. Зелени умения – Получете основни знания за екосистемите и човешкото въздействие върху природата и климата, възобновяемията енергия и управлението на отпадъци, както и глобалните проблеми и цели за бъдещето.
  2. Дигитални умения – Усъвършенствайте компетентностите си в приложението на цифрови технологии във вашата професионална област. Научете повече за надеждния достъп до информация, онлайн комуникацията и сътрудничеството, управлението на съдържание с платформи и инструменти за електронно обучение и киберсигурността.
  3. Предприемачески умения – Придобийте основни знания за бизнес планирането, маркетинта, продажбите и финансовия мениджмънт, и се вдъхновете с полезни ресурси, за да реализирате своите предприемачески идеи.
  4. Социални и кариерни умения – Задълбочете себепознанието си и информираността си за мегатенденциите и пазара на труда, развийте широк спектър от умения за заетост, вземане на решения, креативно решаване на проблеми, продуктивност и адаптивност.

Основни характеристики на обучителните курсове::

  • Сертификат за завършване: Всеки от курсовете може да бъде завършен самостоятелно и е с продължителност 8 часа. След завършването му, участниците получават микросертификат за придобитите компетентности
  • Интерактивно и геймифицирано обучение: Курсът включва динамични и ангажиращи онлайн методи на преподаване, които правят обучението приятно и ефективно.
  • Придобиване на практически умения: Всеки курс има за цел да предостави на участниците приложими в реалния живот знания и умения.
  • Безплатно: Насладете се на предимствата на качественото образование без такса за участие; всички курсове са напълно безплатни.

Нетърпеливи ли сте да се впуснете в това образователно приключение?  Регистрирайте се като посетите платформата на Future Work 4s! Не пропускайте тази възможност да подобрите уменията си и да се подготвите за бъдещето!