Future Work4s: Усъвършенстване на интерактивните решения за обучение на транснационалната среща в Рим

В отговор на дълбоките промени, катализирани от четвъртата индустриална революция, изменението на климата и други трансформационни тенденции, проектът Future Work 4s предприема проактивни стъпки, за да предостави на академичните студенти…

Comments Off on Future Work4s: Усъвършенстване на интерактивните решения за обучение на транснационалната среща в Рим
Read more about the article Платформата с отворени обучителни курсове по проект Future Work 4s е отворена. Регистрирайте се и започнете своето обучение!
The Future Work 4's platform has been launched

Платформата с отворени обучителни курсове по проект Future Work 4s е отворена. Регистрирайте се и започнете своето обучение!

Проект Future Work 4, финансиран по програма Erasmus+ има за цел да помогне на студентите от всички специалности да придобият 4 умения, които са ключови за работната сила на бъдещето.…

Comments Off on Платформата с отворени обучителни курсове по проект Future Work 4s е отворена. Регистрирайте се и започнете своето обучение!

Официално стартира проект Future Work 4s, финансиран по програма Erasmus+

Прага, 4 май 2023 г. – Консорциумът по проекта The Future Work 4, който включва 5 организации от България, Италия, Чехия и Гърция, се събра в Прага тази седмица за…

Comments Off on Официално стартира проект Future Work 4s, финансиран по програма Erasmus+