MOOC

МООК “Future Work 4” се състои от 4 курса, всеки от които е посветен на ключова компетентност за утрешния свят на труда:
– дигитална трансформация;
– екологични умения и екологична осведоменост;
– предприемачество и иновации;
– социални и професионални умения.

Всеки курс съдържа:
– учебно съдържание;
– инструменти за самооценка;
– интерактивни упражнения;
– задълбочени материали.

За да подпомогне процеса на учене, МООК включва и стратегии за игровизация.

При изпълнение на всички дейности, предвидени за всеки курс, учениците могат да получат микрокредити, удостоверяващи новопридобитата компетентност.

Ако искате да научите повече, свържете се с нас, като използвате формата за контакт.