Future Work4s: Усъвършенстване на интерактивните решения за обучение на транснационалната среща в Рим

В отговор на дълбоките промени, катализирани от четвъртата индустриална революция, изменението на климата и други трансформационни тенденции, проектът Future Work 4s предприема проактивни стъпки, за да предостави на академичните студенти…

Comments Off on Future Work4s: Усъвършенстване на интерактивните решения за обучение на транснационалната среща в Рим