AKTIVITY

Hlavní činnosti, které projekt zahrnuje, jsou:

 • Navrhnout a vyvinout bezplatný, komplexní, průřezový vzdělávací program pro vysokoškolské studenty, který by jim poskytl rozvoj kompetencí, jež jsou považovány za klíčové pro pracovní sílu v 21. století:
  • digitální transformace;
  • ekologické dovednosti a povědomí o životním prostředí;
  • podnikavost a inovace;
  • sociální a kariérní dovednosti.
 • Navrhnout a zavést účinnou gamifikovanou strategii na podporu zapojení studentů do procesu učení s ohledem na kurz MOOC.
 • Zajistit 16 interaktivních učebních cvičení, která budou součástí procesu učení v gamifikovaném MOOC.
 • Propagovat MOOC „Future Work 4‘s“ mezi studenty všech studijních programů; vyhodnotit jeho dopad na zlepšení jejich kompetencí a šířit výsledky mezi poskytovateli vzdělávání a zúčastněnými stranami s cílem rozšířit tento kurz tak, aby z něj mohlo těžit více studentů.