O PROJEKTU

V důsledku rozsáhlých transformačních trendů, jako je 4. průmyslová revoluce, změna klimatu a přechod na oběhové hospodářství, ekonomická nestabilita, demografické změny a Covid-19, měli by v současné době pracovníci ve všech odvětvích disponovat řadou kompetencí, aby se mohli přizpůsobit změnám a zajistit si uspokojivou kariéru a naplněný život.

Projekt 4’s je zaměřen na vývoj gamifikovaného otevřeného online vzdělávacího programu (MOOC) pro vysokoškolské studenty v oblasti 4 průřezových dovedností, které jsou identifikovány jako klíčové pro pracovní sílu v 21. století:

1) digitální kompetence

2) ekologické dovednosti a povědomí o životním prostředí

3) podnikavost a inovace

4) sociální dovednosti

jako je flexibilita, odolnost, kritické myšlení, empatie, spolupráce atd.